Naše projekty

 

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: IZOMAT s.r.o. - Vouchery

Reg. C. projekt :  CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022239

Jméno žadatele: IZOMAT s.r.o.

Termín realizace: 9. 6. 2020 - 31. 12. 2020

Způsobilé výdaje: 394 000 Kč

Dotace: 295 500 Kč

Popis projektu: Předmět projektu je poskytnutí služeb v rámci měření technických parametrů, zkoušení a posouzení postupů u různých typů plynových ohřívačů vzduchu žadatelů. Jedná se o expertní službu - certifikaci, díky níž bude schopen žadatel dané plynové ohřívače nabízet na trhu. Certifikace zahrnuje varianty venkovního i vnitřního provedení a varianty s ventilátorem i bez něj.

Závěry a výsledky : Měření technických parametrů, zkoušení a hodnocení: 1x Protokol o zkoušce dle GAR, 1x závěrečný protokol dle GAR, 1x závěrečný protokol dle LVD, 1x závěrečný protokol dle EMC, Certifikace výrobků: 1x certifikát GAR, 1x certifikát EMC, 1x certifikát LVD.

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------