Frézování komínů

Nemá váš komín již dostatečný tah, netěsní nebo chcete připojit spotřebič o vyšším výkonu, než umožňuje stávající komín?

Jedním z možných efektivních řešení je cenově dostupné vyfrézování Vašeho komínu pomocí naší profesionální frézy, která umožňuje zvětšení komínového průchodu bez nutnosti bourání komínového zdiva. Využijte náš poptávkový formulář.

           

            Frézování komínů

Komíny frézujeme vlastní sadou komínové frézy.

Frézování komínů je zvětšení stávajícího vnitřního otvoru komínu, kterým proudí spaliny. Tento postup patří k velmi častému způsobu rekonstrukce komínů, ať už z důvodu změny technologie vytápění, špatného stavu spalinové cesty (netěsnost, zadehtování), nebo využití komínu pro jiné účely (např.jiný druh spotřebiče či paliva).

 

Důvody frézování:

                                    zvětšení rozměru komínového průduchu

                                    nedostatečný odvod spalin - nedostatečný tah

                                    nový spotřebič s větším výkonem

                                    nový spotřebič s větším průměrem hrdla pro odvod spalin

                                    zachování stávajícího průměru komínu pro vložkování

                                    změna technologie vytápění (tuhá, kapalná, plynná paliva)

                                    zadehtovaný komín, který není možné vypálit

                                    rekonstrukce - modernizace komínu

                                    jiné využití komínu - např. odvětrání prostoru, technologická šachta atd.   

 

Postup frézování:

Frézování provádíme za využití vlastních hydraulických komínových fréz. Díky dvěma odlišným technologiím vedení frézovací hlavice pokryjeme většinu typů komínů a specifických požadavků našich zákazníků. Frézujeme také pro montážní firmy, které nevlastní komínovou frézu za zvýhodněnou cenu.

 

Hydraulické čerpadlo, v našem případě poháněné spalovacím motorem (vyšší výkon, nezávislé na přívodu el. energie), roztáčí frézovací hlavu komínové frézy, která je zasunuta do komínového průduchu, do vysokých otáček. Frézovací hlavu tvoří systém zavěšených řetízků z tvrzené oceli, které odstředivou silou otloukají vnitřní stěnu komínu a drtí ji na jemný prach. Nastavením příslušné délky řetízků se dosahuje výsledného průměru komínového průduchu. Komín se frézuje od spodní části (základu) směrem nahoru. Odfrézovaný materiál padá dolů a následně se vybírá komínovými dvířky (obdoba vybírání sazí), nebo je odsáván průmyslovým vysavačem. Rychlost frézování je závislá na materiálu, z kterého je komín postaven a pohybuje se v rozmezí 1-2 metry za hodinu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel apod.

 

Při frézování průduchu je možné odebrat maximálně jednu třetinu stávající stěny komínu. Pro názornost zde uvádíme příklad: Stávající průduch komínu je 15 cm a komín je postaven z komínového zdiva o síle 15 cm. Maximální velikost průduchu po frézování bude 25 cm. Vzhledem k ne zcela hladké stěně lze pak takový průduch osadit komínovou vložkou o průměru 22 cm.

                       

Co všechno lze frézovat:

                                    všechny průřezy - kruh, čtverec, obdélník

komíny vestavěné, přistavěné i samostatně stojící (u samostatně stojících komínu je třeba posoudit statiku)

                                    komíny rovné i úhybné (lomené)

                                               

Co nelze frézovat:

  • vyfrézovat komínový průduch do plného zdiva či betonu
  • neprůchozí (ucpaný) komín - nejprve se musí průduch zprůchodnit

srovnat frézováním uskočený nebo nerovný průduch (stávající průduch slouží jako vodící dráha pro komínovou frézu, která nerovnosti zkopíruje)

  • rozpadající se komín (většinou v nadstřešní části) - v tomto případě nejdříve odbouráme komín nad střechou,vyfrézujeme,vyvložkujeme a uděláme přestavbu komínu nad střechou.

-      komín s velkým úhlem (více než 30st)  zalomení (nerovnosti) - lze řešit vybouráním montážního otvoru

                                    -      kov, kámen, osinkocementové (azbestové) vložky

                       

Výhody, ekonomická hlediska a časová náročnost:

Frézování komínu, v porovnání s bouráním stávajícího komínového tělesa a výstavbou nového komínu, je mnohem rychlejší a levnější variantou. Po frézování je předpokladem pro správnou funkci komínu (a podmínkou v případě využití k odtahu spalin) jeho vyvložkování. Zvolením vhodného materiálu získává zákazník stejnou funkčnost i záruku (až 30 let), jako při stavbě nového komínu. Veškeré práce spojené s frézováním a vložkováním komínů jsme schopni ve většině případů provést během 1 dne. Úspora se pohybuje kolem 30% nákladů na zbourání a stavbu nového komínu. Frézování a následné vložkování komínu je také minimálním zásahem do objektu, v kterém se nachází.

                       

Co musí zabezpečit zákazník

Je nutné zabezpečit přístup ke komínu na střeše, protože frézování se provádí odtud. Technici budou také vyžadovat přístup do místností po celé délce komínu tak, aby bylo možné kontrolovat komínový plášť a případný nežádoucí únik prachu. Dále musíte zajistit volný přístup ke komínovým dvířkům a místo, kam bude odkládán vyfrézovaný materiál. Ostatní je již práce našich techniků.

Před každým frézováním proběhne obhlídka komínu, konzultace se zákazníkem a předběžná kalkulace ceny. Komín prohlédneme a navrhneme Vám nejvýhodnější ekonomické a technické řešení jeho rekonstrukce tak, aby byl bezpečný jak pro Váš majetek, tak pro vaše zdraví a životy.

Máte zájem o frézování komínu?

 

Pro zjištění dalších informací a kalkulaci ceny frézování komínu nás kontaktujte na emailu halaml@izomat.com