Nerezové komíny

Firma Izomat s.r.o. je výrobcem nerezových komínových systémů IZOFEST, IZOTERM, IZOFEST SEAL a IZOTERM SEAL. Na tyto typy komínů má firma osvědčení o shodě řízení výroby pro kovové systémové komíny jednovrstvé i třívrstvé v provedení podtlakovém i přetlakovém do 5000Pa pro spotřebiče na plynná, kapalná a tuhá paliva dle evropské harmonizované normy EN 1856-1:2009 a EN 1856-2:2009 ( Certifikát č. 1391 - CPR - 2016/0084 ). Součástí výroby komínových systémů jsou další výrobky jako jsou tlumiče hluku, spalinové klapky, explozní a implozní klapky, kompenzátory nebo regulátory tahu, které slouží ke správne funkci spalinových cest nebo technologických odtahů.